Tento projekt vznikol na znak úcty, vďačnosti a lásky k nášmu milovanému duchovnému otcovi Ivanovi Grófovi.

Milí priatelia, s veľkou radosťou spúšťame webovú stránku venovanú otcovi Ivanovi Grófovi SDB, nášmu milovanému duchovnému vodcovi. Obsiahnuť taký bohatý život, akým žil otec Ivan, je na ploche, akú ponúka web, nemožné. Od jeho odchodu na večnosť prešlo dvadsať rokov. Keď sme po dvadsiatich rokoch dali jeho meno do Googlu, fakticky sa nám nič nezjavilo, akoby ani nebol existoval. V súčasnosti, keď sa o každej maličkosti na webe objaví aspoň strohá správa, zabudnúť na život a dielo otca Ivana a nepripomínať si ho, sa nám zdá minimálne neúctivé.

Sociálne siete

Cieľom facebookovej stránky je oživiť spomienku na vzácneho človeka, otca Ivana Grófa, kňaza a saleziána. Pozývame Vás do diskusnej skupiny, kde je priestor na zdieľanie svedectiev a zážitkov s ním.