Knihy

Životopisom Mal nás rád sme začali skúmať život a dielo otca Ivana Grófa. V budúcnosti sa chceme zamerať podrobnejšie na jeho účinkovanie a odkaz v publikáciách, ktoré hodláme vydať. V prípade záujmu o publikácie nás môžete kontaktovať e-mailom na info@otecivangrof.sk. Ďakujeme!