Rozlúčka 20. 12. 2000 v Šaštíne

V Písme čítame: „Pamätajte na svojich predstavených, ktorí vám hlásali Božie slovo. Dobre si všimnite, aký bol koniec ich života, a napodobňujte ich vieru“ (Hebr 13, 7). Záver života otca Ivana môžu charakterizovať tri skutočnosti: vernosť, plodnosť a pokora. Do posledného dychu bol verný svojmu rehoľnému i kňazskému povolaniu, doznievala jeho celoživotná plodnosť v saleziánskom poslaní a v neposlednom rade na jeho tvári a v jeho gestách rozkvitla milujúca pokora. A to je potvrdením Božieho účinkovania v ňom samom i v dušiach, ktoré mu Pán zveril. Povzbudením vo viere pre všetkých nás.