Dielo otca Ivana Grófa SDB

Nie je jednoduché vystihnúť, čo otec Ivan vykonal, respektíve čo vykonal Pán Boh cez neho počas jeho intenzívneho života. Zaiste je dielo, ktoré po ňom ostalo, mnohotvárne bohaté a zrejme z veľkej časti ostane i skryté. Môžeme z neho poukázať iba na niečo, podobne ako keď vidíme plávajúcu kryhu v oceáne, ktorej značná časť je ponorená v hlbinách.