Svedectvá

Spomienka na otca Ivana je medzi jeho duchovnými deťmi stále veľmi živá. Naše stretnutia neprejdú bez toho, aby sme ho nespomenuli, aby sme nezacitovali niektoré jeho typické výroky a neskonštatovali, že nám aj po toľkých rokoch veľmi chýba. Po každom človeku, ktorý odíde na druhý svet, ostáva obrovské vákuum. A je to veľká škoda, ak sa táto prázdnota nezaplní spomienkami a pamäťami, ktoré – ako povedal klasik slovenskej kultúry – treba písať dovtedy, kým si človek niečo pamätá. A preto sme sa rozhodli navštíviť tých, ktorí si otca Ivana pamätajú, pod jeho vedením prežili kus života a sú ochotní sa o svoje spomienky podeliť.

Ak máte aj Vy záujem prispieť, napíšte nám prosím na info@otecIvanGrof.sk. Oživíme spomienku na človeka, ktorý urobil našu mladosť bohatšou a plnšou, lebo poukázal na to, čo je v ňom podstatné – Boh.