Všetko najlepšie, otec Ivan!

Priatelia,
pripomeňme si narodeniny otca Ivana 11. marca 1935 homíliou, ktorú mal v starom Miki na slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa 24. júna 1996. Je úprimná, pravdivá a náročná… ako bol on.