Pamätná tabuľa ku cti
otca Ivana Grófa SDB

K votívnym tabuľkám pri lurdskej jaskynke pod Kostolom sv. Mikuláša v Senci 7. decembra 2022 pribudla jedna nová. Je prejavom vďačnosti Panne Márii za otca Ivana Grófa, ktorý v rokoch 1957 – 1972 pôsobil v Senci ako stredoškolský učiteľ, ale predovšetkým sa venoval náboženskej výchove mladých. Myšlienka pripomenúť si účinkovanie otca Ivana aj takýmto spôsobom už dávno rezonovala v mysli manželov Tibora a Agáty Šimoničovcov. S veľkodušnou pomocou manželov Jána a Silvie Nádaských bola tabuľka osadená na mieste, kde sa otec Ivan počas svojho života po svätej omši denne zastavoval, aby svoje duchovné deti zveroval pod ochranu nebeskej Matky.

Pamätná tabuľa ku cti otca Ivana Grófa SDB
Pamätná tabuľa ku cti otca Ivana Grófa SDB
Pamätná tabuľa ku cti otca Ivana Grófa SDB
Pamätná tabuľa ku cti otca Ivana Grófa SDB