Príhovor provinciálnej predstavenej Dcér Márie Pomocnice sestry Dagmar Kráľovej FMA

na pohrebe otca Ivana Grófa SDB v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne v sobotu 23. decembra 2000

Sestra Dagmar Kráľová FMA, v čase smrti otca Ivana provinciálna predstav...

Drahý otec Ivan, je ťažké vyjadriť, čo v tejto chvíli prežívame.
S bolesťou sa mieša radosť.
Radosť z toho, že ste už u svojho Pána s Pannou Máriou,
ktorí naplnia všetky vaše túžby, a bolesť z toho, že ste odišli.

Radosť zo všetkého, čo ste nás naučili,
a bolesť, že sme všetko nedokázali žiť sväto, horlivo.
Radosť z nádeje, že sa stretneme,
a bolesť z čakania.

Ďakujeme vám za všetko, čo ste pre každú z nás osobne urobili,
a za všetko, čo ste urobili pre náš Inštitút na Slovensku.
Iba Boh vie, aké boli za tým obety.

Pomáhajte nám z neba,
aby náš saleziánsky rehoľný život
bol tiež vašou slávou v nebi.