Senčan o apoštolovi Senca

V dvanástom čísle mestských novín Senčan sa objavil kvalitný článok z pera Mgr. Patrika Dubovského, PhD., historika Ústavu pamäti národa, o otcovi Ivanovi Grófovi SDB, ktorého právom nazýva apoštolom Senca. Je to príležitosť zaspomínať si na neho pri príležitosti jeho odchodu na večnosť 20. decembra 2000.