Apoštol tlače

Veľkou pomocou v jeho apoštoláte bolo zostavenie a napísanie katechizmového seriálu Cesta k Pravde, ktorú tvorí pätnásť dielov knižočiek so základnými témami pre duchovné znovuzrodenie a duchovný rast. Neuspokojil sa s ich prvotným vydaním, ale stále na nich pracoval, aby ich zdokonalil.

Vychoval si mnohé dievčatá, ktoré potom prepisovali celý seriál na písacích strojoch.

Keď sa osvedčilo ich svojpomocné prepisovanie, dával im prepisovať aj iné náboženské knihy pre mládež. Okrem toho sa postaral o hromadné ručné rozmnožovanie liturgických kníh, breviárov či komentárov k liturgickým čítaniam predovšetkým pre tajných saleziánskych kňazov.

S nadšením dával potajomky rozmnožovať pre mladých aj náboženské diafilmy. Podnecoval aj tvorbu zvukových nahrávok k nim so skupinami mladých. Rád dával rozmnožovať aj rôzne náboženské audionahrávky, dokonca i sám nahrával svoje prednášky či texty Nového zákona, ktoré sa potom šírili medzi ľuďmi. A to všetko tajne, pod hrozbou sankcií a väzby zo strany režimu.

Prvé tri diely Cesty k Pravde vyšli v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Celý komplex 15 častí vydal Spolok svätého Vojtecha v Trnave roku 1990 v náklade 20-tisíc kusov.
Prvé tri diely Cesty k Pravde vyšli v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Celý komplex 15 častí vydal Spolok svätého Vojtecha v Trnave roku 1990 v náklade 20-tisíc kusov.

Seriál Cesta k Pravde sa skladá z týchto častí:

 1. VERIŤ ČI NEVERIŤ?
 2. KTO JE KRISTUS?
 3. JE BOH STVORITEĽ?
 4. AKO SA SYN BOŽÍ STAL ČLOVEKOM?
 5. POHĽADY NA ŽIVOT KRISTA (1)
  Od narodenia po umučenie
 6. POHĽADY NA ŽIVOT KRISTA (2)
  Umučenie Ježiša Krista
 7. POHĽADY NA ŽIVOT KRISTA (3)
  Od zmŕtvychvstania po Turíce
 8. SVIATOSTI
  Krst a birmovanie
 9. ČO JE SVATÁ OMŠA?
 10. O SVIATOSTI POKÁNIA
 11. O DUCHOVNOM VEDENÍ
 12. O MANŽELSTVE
 13. O VYKUPITEĽSKÝCH POVOLANIACH
  Kňazi – rehoľnici – laici – chorí
 14. KRESŤAN V CIRKVI
  O živote v spoločenstvách
 15. O ČNOSTIACH