Ľudové misie vo farnosti Panny Márie, Pomocnice kresťanov

Trnava-Kopánka
Kazateľ: don Ivan Gróf SDB

Ľudové misie vo farnosti Panny Márie Pomocnice v Trnave na Kopánke sa konali v dňoch 6. – 9. apríla 1990, čo bolo 44 rokov po posledných ľudových misiách, ktoré sa v tejto farnosti konali ešte za prítomnosti pátrov saleziánov. Kazateľom ľudových misií bol otec Ivan Gróf SDB. Kompletný záznam z misií prinášame na 16 zvukových blokoch, a to od úvodného privítania účastníkov až po záverečné poďakovanie. Vo svojom úvodnom príhovore otec Ivan poukázal na zmysel misií týmito slovami:

„Vždy je dôležité na samom začiatku si uvedomiť zmysel takéhoto stretnutia. Prečo ste tu vy a prečo som tu ja? Vy ste počuli Božiu výzvu, ktorá sa vám dostala od vašich dôstojných pánov, duchovných vodcov, ktorí vás vyzvali, aby ste sa prišli zastaviť po tých 44 rokoch – lebo väčšina z vás ich už má za sebou, ako sa tak na vás pozerám –, aby ste sa zamysleli nad prežitými rokmi svojho života, uvedomili si svoj stav, pripravili sa na slávenie veľkonočných sviatkov, ktoré sa už o týždeň začínajú, ale hlavne aby ste sa pripravili na to najdôležitejšie: na stretnutie s Ježišom Kristom, ktorý nás raz vzkriesi a bude súdiť, ako sme prežili svoj život. Že sme ešte teraz tu, to je veľká milosť, a že možno budeme musieť mnohí plakať nad prežitými 44 rokmi od posledných misií na Kopánke, aj to je možné. Boh nám však dáva príležitosť, aby sme sa zastavili, zamysleli, napravili a to najhlavnejšie: aby sme začali robiť pokánie.“