Vitajte na webovej stránke otca Ivana Grófa!

Milí priatelia,

s veľkou radosťou spúšťame webovú stránku venovanú otcovi Ivanovi Grófovi SDB, nášmu milovanému duchovnému vodcovi. Obsiahnuť taký bohatý život, akým žil otec Ivan, je na ploche, akú ponúka web, nemožné. Od jeho odchodu na večnosť prešlo dvadsať rokov. Keď sme po dvadsiatich rokoch dali jeho meno do Googlu, fakticky sa nám nič nezjavilo, akoby ani nebol existoval. V súčasnosti, keď sa o každej maličkosti na webe objaví aspoň strohá správa, zabudnúť na život a dielo otca Ivana a nepripomínať si ho, sa nám zdá minimálne neúctivé.

Sestra Dagmar Kráľová FMA, v snahe vyplniť toto vákuum, sa v roku 2019 pustila do písania jeho životopisu na pozadí svojich spomienok, a tak vznikla kniha Mal nás rád. Táto publikácia bola pre nás inšpiráciou, aby sme oživili spomienku na otca Ivana rôznymi spôsobmi, ktoré nám vnuká kreativita, úcta a vďačnosť.

Zverujeme túto webovú stránku i ľudí, ktorí na nej pracujú, láskavej ochrane Panny Márie Pomocnice. Nech sa stane platformou, na ktorej sa stretnú tí, ktorí otca Ivana poznali a milovali, ale i tí, ktorým jeho slová a pedagogické metódy otvoria nové horizonty.