V BRATISLAVE ZA POVOLANÍM

(1953 – 1954)

Ešte v senickej meštianke a na gymnáziu Ivana vždy hnevalo, ako učitelia učili matematiku. Hovorieval si, že on by ju učil inak. Aj tento zážitok stál za jeho rozhodnutím prihlásiť sa v roku 1953 na Vysokú školu pedagogickú v Bratislave s odbormi matematika a fyzika. No išlo mu predovšetkým o realizáciu vysnívaného povolania smerom k saleziánom. Janko Dubovský mu sprostredkoval kontakt na dona Jozefa Kubičku, jedného zo zodpovedných z kruhu utajených saleziánov. V septembri si u neho urobil súkromné duchovné cvičenia a predstavení mu ako prvému neústavnému povolaniu dovolili vstúpiť do noviciátu Saleziánskej spoločnosti. Aj keď bolo v tom období v Bratislave viac saleziánskych klerikov, kvôli bezpečnosti sa nestretávali. Mnohí z nich však v náročnej dobe prenasledovaní a s ním spojených komplikácií svoje povolanie zanechali.

Ivanovým magistrom sa stal don Jozef Izakovič, práve prepustený z pracovného tábora (PTP). Každodenným asistentom, s ktorým býval na Trnávke, mu bol saleziánsky klerik Jozef Sobota.

Podľa jeho svedectva bol Ivan od začiatku nadšeným a horlivým novicom. Učenlivo študoval všetky dostupné materiály, medziiným aj jeho poznámky z noviciátu v Hronskom Beňadiku, ba naučil sa naspamäť celé stanovy.

S magistrom sa Ivan stretával dvakrát do mesiaca na asi dvojhodinové rozhovory, pri ktorých mu úprimne o sebe porozprával.

Štúdiu na vysokej škole sa Ivan venoval po sobotách a v oknách medzi prednáškami. Všetok ostatný čas zasvätil svojej duchovnej a intelektuálnej príprave na saleziánske povolanie.

V nedele nikdy do školy neštudoval, a predsa zo žiadnej skúšky nevyletel.

Doobeda miništrovával na troch omšiach a potom rád išiel s niekým zo spolubratov na prechádzku v okolí Bratislavy, alebo si zahrali volejbal. Apoštolát v Senici musel z poslušnosti zanechať. Rodičov navštevoval len raz do mesiaca, čo najmä matka nevedela pochopiť a ťažko to znášala. 

Ivan si počas štúdia rád zašiel na Železnú studničku. Foto Dušan Zatkalík
Ivan si počas štúdia rád zašiel na Železnú studničku. Foto Dušan Zatkalík

Do spoločnosti ho prijal don Ján Beňo 12. decembra 1954, v závere mariánskeho roka. Bola práve storočnica vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie a zároveň rok svätorečenia Dominika Savia, prvého mladého svätca a priameho odchovanca dona Bosca. Ešte predtým sa 8. decembra pri oltári Panny Márie v blumentálskom kostole zasvätil podľa Ľudovíta Grigniona do jej nevoľníctva. Obrad skladania prvých sľubov sa konal v ich podnájme na Trnávke v duchu jednoduchosti a radosti. Don Beňo mu okrem tradičného citátu zo žalmu „splň svoje sľuby Pánovi“ (Ž 50, 14) vtedy povedal:

„Ivan, toto je začiatok rastu našej kongregácie. Doteraz som iba prepúšťal bratov, ktorí z nej odchádzali. Si prvý, ktorý nebol v ústave ani v oratóriu.“

S Jánom Beňom
S Jánom Beňom