Zbierka myšlienok otca Ivana v darčekovom vydaní

Po vzácnej knihe sestry Dášky Kráľovej s názvom Mal nás rád sme pripravili do tlače ďalšiu publikáciu, ktorej sme dali názov Slová múdrosti a lásky na každý deň roka. Jej podnapis znie: Myšlienky, rady a povzbudenia otca Ivana Grófa SDB.

Počas jej prípravy sme si neraz s ľútosťou vyčítali, že sme lepšie „nestriehli“ na Ivanove slová, že sme nenahrávali jeho každodenné krátke, ale výstižné kázne, že sme nenahrali všetky duchovné cvičenia, duchovné obnovy, prednášky a podobne. Všetko sme to brali akosi samozrejme…

Napriek tomu sa nám podarilo pozbierať 365 krásnych, pôsobivých a láskou i múdrosťou preniknutých výrokov, ktoré otec Ivan povedal pri najrozličnejších príležitostiach. Každý si v nich príde na svoje: mladí, snúbenci, manželia, muži, ženy, chlapci, dievčatá, kňazi, zasvätení…

Stručná charakteristika sa nachádza na zadnej strane obálky:

Z plnosti srdca hovoria ústa. Ak je srdce ako krištáľovo čistý horský prameň, tak z neho prýštia slová bohaté na ľudskosť, múdrosť a lásku. Práve také bolo srdce otca Ivana Grófa, vzácneho a vyhľadávaného duchovného vodcu. Vo svojej bohatej pastoračnej činnosti sa venoval širokému okruhu ľudí: mladým, snúbencom, manželom, slobodným, zasväteným, mužom, ženám… Publikácia Slová múdrosti a lásky na každý deň roka prináša jeho univerzálne rady a povzbudenia vhodné pre všetkých. Jeho nadčasové výroky dokážu osloviť každého v akomkoľvek životnom stave. Zaujímavo graficky stvárnená kniha vhodná aj ako darček môže svojimi slovami pomôcť čitateľovi zorientovať sa v živote, nabrať druhý dych, obnoviť v sebe optimizmus a vrúcnosť.

 

Špecifikácia knihy:

  • 224 strán
  • kriedový papier
  • farebné vnútro
  • záložková stužka (lacetka)
  • rozmery 95 x 135 mm

Ukážka z knihy

Kniha Slová múdrosti a lásky na každý deň roka prináša myšlienky otca Ivana, ktoré sme čerpali z prednášok na duchovných cvičeniach a obnovách, z príležitostných homílií, zo seriálu Cesta k Pravde, ale aj z osobných zápiskov jeho duchovných detí. V ukážke prinášame jedno zamyslenie z každého mesiaca.

 

2. januára
Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní pozdravuje učeníkov vzácnym pozdravom, ktorý je ovocím jeho vykupiteľského diela: Pokoj vám! To je to najvzácnejšie a najcennejšie, čo na tejto zemi môže človek prežívať: pokoj v srdci, v rodine, v zamestnaní, v spoločnosti, v štáte, vo svete. Ako Ježišovi učeníci máme byť poslami pokoja a šíriť ho všade tam, kde sa nachádzame.

9. februára
Keď sa ráno prebudíte, urobte na seba kríž a povedzte: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého začínam nový deň. Toto prežehnanie mi hovorí: Keď sa dotýkam čela, od Otca si prosím rozum na celý deň, keď sa dotýkam srdca, hrude, od Syna si prosím lásku, a keď sa dotýkam ramien, od Ducha Svätého si prosím silu. Celou svojou činnosťou chcem dnes oslavovať Boha.

6. marca
Nikdy nekritizujme prácu svojich predchodcov, ale budujme na nej. Čo je zlé, odstraňujme, a čo je dobré, zachovajme. Ale nikdy nehovorme, že niečo je nezmyselné, že je to nanič. Hodnotiť prácu je najlepšie vždy až s odstupom času.

2. apríla
Pre Boha neexistuje neriešiteľná situácia. Keby sme túto pravdu vedeli priblížiť ľuďom, o koľko šťastnejších a usmievavejších tvárí by sme stretali na uliciach, pracoviskách, ale aj v našich rodinách!

1. mája
Medzi vzácne dary, ktoré nám Boh dal, patrí aj čas. Ten treba využiť. V čase máme možnosť pracovať a zveľaďovať svoje nadanie. V Božom kráľovstve niet miesta pre lenivcov, ulievačov, postávačov a absentérov… Kresťan musí byť človekom práce, stálej činnosti, smerujúcej k zdokonaleniu svojich rozumových, vôľových, citových a telesných schopností.

10. júna
Človek celý život cíti, že iba ľudské priateľstvo nedokáže dokonale uspokojiť jeho srdce. Ono túži za nekonečným dobrom, krásou, pravdou a jednotou, ktorou je Boh. Iba tie priateľstvá medzi ľuďmi sú stabilné a nadprirodzené, ktoré spája do jednoty nemeniteľný a nekonečný Boh.

1. júla
Keby našou jedinou láskou bol Kristus, nemali by sme problémy vo vzťahoch s ľuďmi.

2. augusta
Nikto nemá dôvod byť zúfalý. Privádzajme ľudí k poznaniu, že je tu niekto, kto im úžasne rozumie, má ich nesmierne rád ako svoje deti a môže im vo všetkom pomôcť!

13. septembra
Pravá manželská láska sa nekončí ani po smrti jedného z manželov. Kto celým srdcom niekoho miloval, nezabudne a neprestane ho milovať ani vtedy, keď bude pod zemou. Pravá manželská láska neprestáva, lebo manželov spája Boh – Láska. Pravé manželstvá majú pôvod v nebi a tam manželská láska aj vyvrcholí.

5. októbra
Najmä chlapci by si mali uvedomiť, že každá žena túži mať vzdelaného muža a nie „truľa“, ktorý vie hovoriť iba o peniazoch, nadávať na šéfa a kolegov alebo ohovárať, prípadne sa chvastať svojimi výkonmi… Žena potrebuje byť hrdá na svojho muža!

24. novembra
Ak obdivuješ krásu iných žien, krásu detských očí, krásu hôr alebo zakvitnutých sadov a lúk, krásu hviezdnatého alebo belasého neba, pamätaj, že toto všetko sa nedá porovnať s krásou a dokonalosťou Panny Márie, plnej všetkých darov!

30. decembra
Nebyť nekonečnej Božej lásky, ktorá je nielen nekonečne spravodlivá, ale aj nekonečne milosrdná, nikdy by sme neokúsili slasť neba, po ktorom naša duša túži ako jeleň po prameni čistej vody.